Prosjektnavn:
Grefstadtunet Borettslag
Beskrivelse:
12 leiligheter
Kontrakt:
13 Mkr.

 

Prosjektnavn:
Solem kufjøs
Areal:
2000 kvm.
Utførelse:
Prosjektering og utførelse

 

Prosjektnavn:
Løkken Barnehage
Kontrakt:
18 Mkr
Utførelse:
Bygningsteknisk hovedentreprise

 

Prosjektnavn:
Enebolig
Utførelse:
Prosjektering og utførelse

 

Andre prosjekter (eksempler):

 • Meldal Helsetun, demensavdeling
  12 leiligheter. Kontrakt 13 Mkr
 • Lykkja kufjøs. Betongarbeid.
  Areal: 2.000 m2 Prosjektering og utførelse
 • Kongshaugen Psykatrisenter
  Tilbygg 400 m2 Prosjektering og utførelse
 • Meldal Helsetun, 19 trygdeleiligheter
 • Omsorgsboliger Berkåk, 4 leiligheter
 • Trygdeboliger Svorkmo, 6 stk
 • Meldal gamle rådhus, 8 nye leiligheter
  Prosjektering og utførelse
 • Eneboliger i mange varianter
 • Storås Barnehage
 • Doroøya vannpumpestasjon Orkdal