Grefstadtunet Borettslag

Beskrivelse:
12 leiligheter
Kontrakt:
13 Mkr.
eldreboligmeldal